Ing. Arch. Milan Škorupa

Autorizovaný architekt SKA 1804 AA

2004 – 2006 spolupráca s ateliérom BKPŠ
2006 – 2008 spolupráca s ateliérom KFA
2008 – 2013 spolupráca s ateliérom CEPM
2013 freelance architekt a spolupráca s ateliérom Siebert + TalašArchitektom sa stal, keď v roku 2004 ukončil štúdium na FA STU Bratislava. V roku 2009 získal autorizačné osvedčenie. Od 2008 roku začiatkom spolupráce s projekčnou kanceláriou CEPM zameranou na projekciu pre HB Reavis sa jeho hlavnou architektonickou činnosťou stáva navrhovanie administratívnych objektov a obchodných centier. Prebieha spolupráca na zrealizovaných objektoch – interiér Auparku Piešťany, City Business Center Bratislava 3, 4, 5, Fórum BC Bratislava, administratívne centrum Twin City juh v Bratislave. Od roku 2013 spolupracuje s ateliérom Siebert + Talaš.

Poskytuje komplexné služby na poli architektúry, urbanizmu a interiéru vrátane podporných činností pre investora v rámci projektového procesu. Vo svojej tvorbe je flexibilný. Poskytuje architektonické služby od urbanistickej štúdie a návrhu veľkých i malých dizajnových objektov až po realizačný detail v interiéri a dizajn nábytku. Architekt Milan Škorupa je zároveň vyučený umelecký stolár. Kombináciu dizajnu a remesla prezentuje aj tvorbou autorského konštrukčne jednoduchého dizajnového nábytku.

„Cieľom mojej tvorby je zameranie sa na praktický a estetický výsledok so záväzkom dosiahnuť inováciu a udržateľnosť zároveň.“