Aupark Piešťany - Interiér

Piešťany, Slovensko

Interiéru Auparku Piešťany dominuje použitie troch základných materiálov - kamenná dlažba, sklenené priečelia obchodných priestorov, metalický podhľad a obklad pre ktorý sme zvolili na presvetlenie interiéru bielu farbu. Pri navrhovaní mobiliáru a foodcourtu sme sa snažili túto pomerne chladne pôsobiacu kombináciu prírodných materiálov„ otepliť“ ďalším prírodným materiálom - drevom. Ako najvhodnejší materiál sa ukázal prírodný dub. Dostupná slovenská drevina, ktorú sme použili vo forme masívu nielen kvôli dojmu ktorým masív nesporne pôsobí, ale jeho použitie v takejto forme prevádzky je výhodné najmä z hľadiska životnosti. Charakteristickým prvkom foodcourtu je dubový hranolček, ktorý je použitý na deliace stienky medzi jednotlivými stolmi a ako obklad na stene výdajných pultov jedla, ktorých otvory lemuje biely umelý kameň. Priestor určený na sedenie je osviežený pestrými farbami stoličiek. Použitie dubového hranolčeka sa premietlo kontinuálne aj v návrhu ostatných prvkov mobiliáru ako informačný pult a lavičky. Inšpirácia vertikálne členených hranolčekov vo foodcourte vzišla z tradičnej slovenskej krčmy, kde vertikálne hranolčeky oddeľovali priestor krčmára. Pri tvorbe foodcourtu sme chceli, aby sa mierne odlišoval od zvyšku Auparku a jeho jednotlivé časti prinášali špecifickú náladu.

V spolupráci s CEPM - www.cepm.sk, www.dkln.sk


Rok 2009 - 2010
Lokalita Piešťany, Slovensko
Typológia Obchodné centrum - Interiér
Plocha 27.500 m²
Klient HB Reavis - www.auparkpiestany.sk
Rozsah prác štúdia, realizačný projekt, autorský dozor
Foto Pavel Meluš
Autor Ladislav Nagy, Milan Škorupa, Martin Tribus