Fengxian Hotel and Shopping Mall

Shanghai, China

Shopping Mall a Hotel je súčasť komplexu pri JKS art center. Hlavnou myšlienkou je vytvorenie obchodného domu ako „zeleného kopca“ s ohľadom na situáciu a okolnosti návrhu. Objekt sa nachádza v blízkosti umelecko-kultúrneho centra pri viacprúdovej ceste v zelenej časti Šanghaja. Zo strany rušnej cesty je zasypaný výkopovou zeminou a upravený parkovou výsadbou, ktorá má pozitívny vplyv na prehrievanie strešných častí objektu. Objekt sa naplno otvára smerom ku hlavnému vstupu kultúrneho centra a obohacuje ho oblúkovým námestím. Dostáva sa tak do centra hlavného pohybu ľudí. Južná časť oblúkovej hmoty je zámerne skrátená, aby umožnila optický kontakt medzi hlavným ťahom cesty s umeleckým a kultúrnym centrom. V interiéri je napriek oblúkovému tvaru priestor dispozične riešený veľmi jednoducho, prakticky a čitateľne.

V spolupráci s Siebert + Talaš


Rok 2017
Lokalita Shanghai, China
Typológia Obchodné centrum, Hotel
Plocha 86.500 m²
Rozsah prác architektonická štúdia