Forum Business Center II

Bratislava, Slovensko

Administratívny objekt na rohu Prievozskej a Bajkalskej ulice je ďalšou časťou administratívneho komplexu Forum Business Center. Existencia susedného objektu je v návrhu zohľadnená mierkou, farebnosťou a príbuznými akcentmi fasády. Severnú a južnú stranu obohacuje a skrášľuje zelená fasáda.

V spolupráci s Siebert + Talaš


Rok 2013 - v procese
Lokalita Bratislava, Slovensko
Typológia Administratívny objekt
Plocha 28.600 m²
Klient HB Reavis
Rozsah prác Investičná štúdia, Architektonická štúdia, Dokumentácia na územné rozhodnutie, Dokumentácia na stavebné povolenie.