Houseboat

Bodíky, Slovensko

Diplomová práca na tému Houseboat. Návrhom je montovateľný rekreačný dom plávajúci na vode. Veľkosť domu si môže klient navoliť podľa toho, koľko miestností alebo funkcií v ňom chce mať. Návrh zohľadňuje kontakt s okolím, ktorý je v prostredí prírodného vodného sveta veľmi dôležitý. Vizuálny kontakt zabezpečujú veľké presklené plochy, ktoré sa pred odchodom dajú uzavrieť a uzamknúť pevnými posuvnými okenicami. Tieto okenice slúžia zároveň na tienenie proti prehrievaniu interiéru slnečnými lúčmi. Zošikmená strecha je navrhnutá tak, aby slnko v zimných mesiacoch dopadalo do interiéru a v letných mesiacoch vysunutie strechy, naopak, bráni nadmernému dopadu slnka, a tým aj prehrievaniu interiéru.


Rok 2004
Lokalita Bodíky, Slovensko
Typológia Rekreačné bývanie
Rozsah prác Diplomová práca
Autor Milan Škorupa