Nová Ryba

Bratislava, Slovensko

Koncepčná investičná štúdia administratívneho objektu v blízkosti Dunaja. Objekt je navrhnutý vo forme členenej zástavby vytvorenej hmotou podnože parkovacieho domu, z ktorej opticky vystupujú podlažia veže. Tvarovanie hmôt vytvára nižšiu hmotu, z ktorej vystupuje vyššia hmota. Hmota veže je zámerne situovaná čo najviac do Prístavnej ulice, rešpektujúc tak novovznikajúcu uličnú čiaru a nadväzujúc na polohy objektov novej výstavby. Parkovací dom je naopak zámerne umiestnený čo najviac k telesu mosta Apolo, kde je výškové prevýšenie stúpajúceho mostu. Svojím umiestnením eliminuje negatívny vplyv prevýšenia mostu a hluku. Na úrovni 6NP administratívy by mal byť priestor na stravovanie obohatený prístupom do exteriéru na zelenú strechu parkovacieho domu s terasou a pobytovou zeleňou.

V spolupráci s Siebert + Talaš


Rok 2017
Lokalita Bratislava, Slovensko
Typológia Administratívny objekt
Plocha 61.300 m²
Klient HB Reavis
Rozsah prác Investičná štúdia