Petržalka City

Bratislava, Slovensko

Víťazný návrh urbanisticko-architektonickej súťaže na spracovanie územia v Petržalke. Nedokončené územie pôvodne plánovanej centrálnej mestskej osi v srdci Petržalky získa nový charakter až v súčasnosti – vybudovaním električkovej trate. Územnoplánovacie parametre nastavili indexom podlažných plôch 3,60 veľkú mierku – v Bratislave najväčšiu. To prirodzene vytvorí najhustejšiu štruktúru mesta – a lokalita sa tak spontánne stane významnou urbanistickou časťou Petržalky. Pri návrhu riešenia sme museli zohľadniť veľa parametrov – napríklad svetlotechniku, ktorej pravidlá sú dodnes nastavené podľa mierky Petržalky a paradoxne neumožňujú riešiť hustejšie štruktúry inak ako solitérmi. Pri triedení skíc sme preto museli vyberať z takých možností, ktoré by najlepšie vybalansovali jednotlivé limity, a spojiť ich do konzistentnej štruktúry. Našou ambíciou od začiatku bolo vytvoriť MESTO ako ucelenú urbanistickú štruktúru s vyváženými kvalitami navrhovaných domov a priestorov medzi nimi. Sústredili sme svoje skúsenosti aj z oblasti sociálnych interakcií – toho, čo v tomto priestore budú jeho obyvatelia a návštevníci robiť 24 hodín 7 dní v týždni.

V spolupráci s Siebert + Talaš a A.M. architect – Siebert + Talaš, www.am-architects.eu


Rok 2017
Lokalita Bratislava, Slovensko
Klient IURIS Invest
Rozsah prác urbanisticko-architektonická štúdia