SoLa – Solárna lavička

Solárna lavička do verejných priestorov v exteriéri je navrhnutá ako atraktívny dizajnový objekt s účelovými funkciami, ako je napríklad nabíjanie smartfónov, tabletov či notebookov. Jednoduchý a ergonomický tvar s prekrytím ponúka možnosť tienenia a zároveň slúži ako priestor na umiestnenie fotovoltických článkov na získavanie elektrickej energie zo slnka.


Rok 2017
Typológia Produktový dizajn
Klient Greenox
Rozsah prác štúdia
Autor Milan Škorupa