Twin City Tower

Exteriér

Bratislava, Slovensko

Verejný zazelenaný vnútroblok sa nachádza medzi polyfunkčnými objektmi Twin City A, B, C a Twin City Tower. Jeho umiestnenie je naplánované na streche podzemných parkovísk. Návrh počíta s vysokými stromami i s priestormi na sedenie a oddych plnými zelene. Funkčne rešpektuje pôvodný koncept z dielne CEPM.

V spolupráci s Siebert + Talaš


Rok 2014 - vo výstavbe
Lokalita Bratislava, Slovensko
Typológia Administratívny komplex – exteriér
Klient HB Reavis
Rozsah prác štúdia, realizačný projekt, autorský dozor